Sıhhı Tesisat Sistemleri

Temiz Su Sistemleri, Pis Su Sistemleri, Yağmur Suyu Sistemleri, Sifonik Sistemleri, Sıhhı Tesisat, atık su sistemleri, Sıhhı Tesisat Sistemleri, Sıhhi tesisat Projesi

Temiz Su Sistemleri

Genellikle sıhhi tesisat olarak bilinen bu tesisatlar besin tüketimi, günlük tüketim, konut içerisinde dağıtım ve organik temizliğin yapılması için ihtiyaç duyulan suyu sağlar.Proje imalat ve uygulamaları yapmaktayız.

Temiz Su Sistemleri, Pis Su Sistemleri, Yağmur Suyu Sistemleri, Sifonik Sistemleri, Sıhhı Tesisat, atık su sistemleri, Sıhhı Tesisat Sistemleri, Sıhhi tesisat Projesi

Yağmur Suyu Sistemleri

Yapılarda, bina ve çatılarda peyzaj alanlarında yağmur suyunun atık su tesisatına yönlendirilmesidir. Son zamanlarda yağmur suyunun da geri kazanımı sağlamak amacıyla yeni sistemler tercih edilmektedir.

Temiz Su Sistemleri, Pis Su Sistemleri, Yağmur Suyu Sistemleri, Sifonik Sistemleri, Sıhhı Tesisat, atık su sistemleri, Sıhhı Tesisat Sistemleri, Sıhhi tesisat Projesi

Pis Su Sistemleri

Temiz suyun evin içerisine girmesi, içme suyu ve ısıtma suyu olarak kullanılması sonrasında ortaya atık su çıkacaktır. Oluşan bu kirli atık su, farklı bir tesisat sayesinde ortamdan uzaklaştırılır. Konutlardan bina geneline, bina genelinden de şehir atık su şebekesine karışan bu su için bir ana boru, kolon, hat borusu, bağlantı boruları ve havalık borusu olmak üzere 5 bölüm sayesinde uygulama yapılır. Bu konuda ustalık ile gerçekleştirdiğimiz hizmetler sayesinde atık su, altyapı işleminin sorunsuz çalışması ile uzaklaştırılır. Bu konuda özellikle eğim uygulaması ve tıkanmayı önleyecek sistemlere çok yüksek özen göstererek hizmet veriyoruz.

Temiz Su Sistemleri, Pis Su Sistemleri, Yağmur Suyu Sistemleri, Sifonik Sistemleri, Sıhhı Tesisat, atık su sistemleri, Sıhhı Tesisat Sistemleri, Sıhhi tesisat Projesi

Sifonik Sistemleri

Sifonik sistem, akışkanın enerji denkliğinden yararlanarak suyun tahliye edilmesini sağlayan drenaj sistemidir. Sistem, Bernoulli ilkesinin temel prensiplerine göre tasarlanmıştır. Herhangi eğime ihtiyaç duymaz. Tahliyede pompa kullanılmaz. Hattın kendiliğinden vakum yapabilmesi için hattın tamamen dolması ve doğru tasarlanması yeterlidir.