Endüstriyel Sistemler

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Buhar Tesisatı Sistemleri

Buhar Tesisatı ve Buhar Kazanları Buhar tesisatı dağıtım sisteminin amacı buharı, kullanım noktasına gerekli basınçta taşımaktır. Buharın istenen basınç, kalite ve miktarda buhar kullanan cihaza sağlanması, tekniğe uygun tasarlanıp uygulanmış bir buhar dağıtım hattı ile mümkündür.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Kızgın Su Sistemleri

Yüksek basınç altında sıcak su üreten kazanlara Kızgın su kazanı denir. Kızgın su kazanlarında 120 derece üzerinde sıcak su üretilir. Kızgın su kazanları genellikle merkezi sistemlerde tercih edilmektedir. Bu kazanlardaki sıcak suyu belli bir derecede tutmak için sistemin basıncı sürekli olarak belli basınçta tutulmalıdır.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Basınçlı Hava Sistemleri

Basınçlı hava, makine, ekipman ve işlemleri çalıştırmakta kullanılabilen bir saklanmış enerji türüdür. Elektrik ile çalışan tipik bir kompresör, havayı 1/7 oranında hacmen sıkıştırır. Ortaya çıkan basınçlı hava, aletlere iletilir ve sakladığı kullanılabilir enerjiyi açığa çıkartarak aletler çalıştırılır.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Kızgın Yağ Sistemleri

Fabrika ve benzeri alanlarda yürütülen işlemlerin daha kolay yapılması için buhar kazanları kullanılmaktadır. Buhar kazanları içerisinde kullanılan malzemeye göre su bulunan kazanlar ve yağ bulunan kazanlar şeklinde belirtilebilir. Kızgın yağ kazanı nedir sorusu için içerisindeki yağın yüksek derecelerde buhar hale getirilmesi şeklinde değerlendirilebilen kazanlardır denilebilir. Kızgın yağ kazanı su içeren kazanlara göre daha yüksek ısılara çıkabilmekte olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Nem Alma Sistemleri

Nem alma cihazı, soğutma çevrimi ile çalışan bir makinadır. Soğutulmuş bir yüzeyle temas eden havanın, içerisindeki suyu bu kendisinden daha soğuk olan yüzeyde bırakması fiziksel prensibine dayanır.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Filtreleme Sistemleri

Aktif karbon filtreler Quartz ve kömür tarzı granüllerden oluşan yapıya sahiptirler. Bu amaçla lokal havalandırma sisteminizdeki tüm filtrasyon işlemlerinde dumanları bu aktif karbon filtre kapsüllerinin içine hapseder. Karbon filtreler yapılan işin cinsine göre ömrü belirlenirken, yapılan işinde büyüklüğüne göre de sayısı artmaktadır.

Su Yumuşatma Sistemleri, Filtreleme Sistemleri, Aktif karbon filtreler, Nem Alma Sistemleri, Nem Alma Cihazı, Kızgın Yağ Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Buhar Tesisatı Sistemleri, Buhar Tesisatı, Buhar kazanı

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma sistemleri; suda sertlik ve kireç oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının, iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılır.

Su yumuşatma sistemlerinde işlem iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Su yumuşatma sistemi sayesinde, sudaki sertliğin giderilmesi ve içme sularının yumuşatılması ayrıca suyun tadının da iyileşmesini sağlar.